managemnet company management 70 Thoughtful Quotes from 30 Presidents

70 Thoughtful Quotes from 30 Presidents

70 Thoughtful Quotes from 30 Presidents post thumbnail image

70 Mahunahunaon nga mga Kinutlo gikan sa 30 ka Presidente

30 Mga Kinutlo sa Presidente

HAdunay 70 ka mga kinutlo gikan sa 30 ka mga presidente sa US nga hunahunaon. Nakagusto ka man sa ilang administrasyon o dili, ang matag hunahuna makatabang sa pagpalapad sa atong panglantaw.

George Washington, 1789-1797

“Kon ang kagawasan sa pagsulti kuhaon, nan amang ug hilom kita nga dad-on, sama sa karnero ngadto sa ihawan.”

“Ang gobyerno sama sa kalayo, usa ka praktikal nga sulugoon, apan peligroso nga agalon.”

“Pagmatinahoron sa tanan, apan pakigsuod sa pipila, ug himoa nga kadtong pipila masulayan pag-ayo sa dili pa nimo ihatag kanila ang imong pagsalig; Ang tinuod nga panaghigalaay usa ka tanom nga hinay ang pagtubo ug kinahanglang moagi ug makasugakod sa mga kakurat sa kalisdanan sa dili pa kini matawag nga tawag.”

“Kon ang usa ka bahin lamang sa usa ka sugilanon ang madungog ug kanunay nga gisubli, ang hunahuna sa tawo madani niini nga walay pagbati.”

John Adams, 1797-1801

“Kinahanglan kong magtuon sa politika ug gubat aron ang akong mga anak adunay kagawasan sa pagtuon sa matematika ug pilosopiya.”

“Ang mga kamatuoran maoy gahig ulo nga mga butang, ug bisan unsa pa ang atong mga pangandoy, atong mga hilig, o mga dikta sa atong mga pagbati, dili kini makausab sa kahimtang sa mga kamatuoran ug ebidensya.”

Thomas Jefferson, 1801-1809

“Sa mga butang sa estilo, paglangoy uban sa sulog; bahin sa prinsipyo, barog sama sa usa ka bato.”

“Ang labing swerte kanato, sa atong panaw sa kinabuhi, kanunay nga makasugat og mga katalagman ug mga kaalautan nga mahimong makapasakit kanato pag-ayo; ug, sa paglig-on sa atong mga hunahuna batok sa mga pag-atake niini nga mga katalagman ug mga kaalautan, kinahanglan nga usa sa mga nag-unang mga pagtuon ug mga paningkamot sa atong mga kinabuhi.”

“Walay buhat, bisan unsa ka mahiyason, diin ang pagkamamugnaon dili makakitag dili maayo nga motibo.”

James Monroe, 1817-1825

“Sa usa ka representante nga republika, ang edukasyon sa atong mga anak kinahanglan nga labing hinungdanon!”

“Sa diha lamang nga ang mga tawo mahimong ignorante ug korap, kung sila mahimong usa ka populasyon, nga sila dili makahimo sa paggamit sa ilang pagkasoberano.”

Andrew Jackson, 1829-1837

“Ang usa ka tawo nga adunay kaisog naghimo sa kadaghanan.”

“Kon makautang ka, mahimo kang ulipon.”

“Bisan kinsa nga tawo nga takus sa iyang asin magpadayon sa kung unsa ang iyang gituohan nga husto, apan gikinahanglan ang usa ka gamay nga mas maayo nga tawo aron mailhan dayon ug sa walay pagduhaduha nga siya nasayop.”

Martin Van Buren, 1837-1841

“Mas sayon ​​​​ang pagbuhat sa usa ka trabaho nga husto kay sa pagpatin-aw nganong wala nimo gibuhat.”

“Ang gamay nga gobyerno makabalda sa pribado nga mga pangagpas, mas maayo alang sa kinatibuk-ang kauswagan.”

“Kadaghanan sa mga lalaki wala gibadlong tungod sa ilang opinyon.”

Millard Fillmore, 1850-1853

“Hinaut nga luwason sa Diyos ang nasod, kay dayag nga ang mga tawo dili.”

“Ang tawo nga makakita sa usa ka krisis nga dili andam nga ihalad ang iyang kaugalingon sa altar sa iyang nasud dili alang sa pagsalig sa publiko.”

Franklin Pierce, 1853-1857

“Kung ang imong kagahapon limitado, ang imong kaugmaon walay kinutuban.”

“Sa kasagaran, kon mas walay hinungdan ang hilisgutan, mas madasigon ug madugay ang panaghisgot.”

Abraham Lincoln, 1861-1865

“Ang America dili gayud malaglag gikan sa gawas. Kon kita maluya ug mawad-an sa atong mga kagawasan, kini tungod kay atong gilaglag ang atong mga kaugalingon.”

“Ang usa ka adlaw nga gigugol sa pagtabang sa walay bisan kinsa gawas sa imong kaugalingon usa ka adlaw nga nausik.”

“Ang labing kasaligan nga paagi sa pagtagna sa umaabot mao ang paghimo niini.”

Ulysses S. Grant, 1869-1877

“Kon kita adunay laing sangka sa haduol nga umaabot sa atong nasudnong kinabuhi, akong gitagna nga ang nagbahin nga linya dili kang Mason ug Dixon kondili tali sa patriyotismo ug salabutan sa usa ka bahin ug patuotuo, ambisyon, ug pagkawalay alamag sa pikas.”

“Ang labing masaligon nga mga kritiko sa kasagaran mao ang labing gamay nga nahibal-an bahin sa butang nga gisaway.”

Rutherford Hayes, 1877-1881

“Ang matag eksperto kaniadto usa ka bag-o.”

“Ang Presidente sa Estados Unidos kinahanglan nga maningkamot nga kanunay nga mahunahuna sa kamatuoran nga siya nagserbisyo sa iyang partido nga labing maayo nga nagserbisyo sa iyang nasud.”

“Ang maisog nga mga negosyo mao ang malampuson. Pakigtambag bahin sa paglaom imbes sa mga kahadlok nga modaog niini nga negosyo.”

James Abram Garfield, 1881

“Ang usa ka maisog nga tawo mao ang usa ka tawo nga nangahas sa pagtan-aw sa Yawa sa nawong ug pagsulti kaniya nga siya usa ka Yawa.”

“Ang kamatuoran magpahigawas kanimo, apan una, kini maghimo kanimo nga miserable.”

William McKinley, 1897-1901

“Kana lang ang malaumon sa usa ka tawo sa iyang kinabuhi – aron maghatag usa ka panig-ingnan – ug kung siya patay na, mahimong inspirasyon sa kasaysayan.”

Theodore Roosevelt, 1901-1909

“Gibutang nako ang akong kaugalingon sa paagi sa mga butang nga nanghitabo, ug kini nahitabo.”

“Ang pag-anunsyo nga kinahanglan walay pagsaway sa Presidente, o nga kita mobarug sa Presidente, husto o sayop, dili lamang dili patriyotiko ug ulipon apan sa moral nga pagluib sa publiko sa Amerika. Walay lain kondili ang kamatuoran ang angay isulti bahin kaniya o kang bisan kinsa. Apan mas importante pa ang pagsulti sa tinuod, makapahimuot o dili maayo, bahin kaniya kay sa kang bisan kinsa.”

“Dili ang kritiko ang importante; dili ang tawo nga nagpunting sa unsang paagi mapandol ang kusgan, o kung diin ang nagbuhat sa mga buhat mahimo pa unta nga labi ka maayo. Ang dungog iya sa tawo nga anaa gayod sa arena, kansang nawong nabulingan sa abog ug singot ug dugo; kinsa naningkamot nga maisugon; nga masayop, ug moabut nga mubo ug balik, tungod kay walay paningkamot nga walay kasaypanan ug kasaypanan; apan kinsa ang tinuod nga naningkamot sa pagbuhat sa mga buhat; kinsa nakahibalo sa dako nga kadasig, sa dako nga mga debosyon; nga naggugol sa iyang kaugalingon alang sa usa ka takus nga katuyoan; kinsa sa labing maayo nakahibalo sa katapusan sa kadaugan sa taas nga kalampusan, ug kinsa sa pinakagrabe, kung siya mapakyas, labing menos mapakyas samtang nangahas pag-ayo, aron ang iyang dapit dili mahiuban niadtong bugnaw ug maulawon nga mga kalag nga wala mahibalo sa kadaugan o kapildihan .”

“Sa bisan unsang gutlo sa desisyon, ang labing maayo nga butang nga imong mahimo mao ang husto nga butang, ang sunod nga labing maayo nga butang mao ang sayup nga butang, ug ang labing daotan nga butang nga imong mahimo mao ang wala.”

William Howard Taft, 1909-1913

“Wala’y kalagmitan nga labi ka kusog sa kinaiya sa tawo sama sa tinguha nga magbutang mga lagda sa pamatasan alang sa ubang mga tawo.”

Woodrow Wilson, 1913-1921

“Kanunay akong kauban sa mga nagtuo nga ang labing dako nga kagawasan sa pagsulti mao ang labing dako nga kahilwasan tungod kay kung ang usa ka tawo usa ka buang, ang labing maayo nga butang nga buhaton mao ang pagdasig kaniya sa pagpahibalo sa kamatuoran pinaagi sa pagsulti.”

“Ang tumong sa gugma mao ang pag-alagad, dili ang pagdaog.”

Warren Harding, 1921-1923

“Dili ako angayan niini nga opisina ug dili gyud unta ako makaanhi dinhi.”

“Tagda ang imong higala ingon nga siya usa ka adlaw mahimong imong kaaway, ug ang imong kaaway ingon nga siya usa ka adlaw mahimo nimong higala.”

Calvin Coolidge, 1923-1929

“Akong nakaplagan nga maayo nga dili hatagag sobrang pagtagad ang isulti sa mga tawo sa dihang ako naningkamot sa pagbuhat sa usa ka butang nga adunay sangputanan. Kanunay nilang gipahayag nga dili kini mahimo. Giisip nako nga kini ang labing kaayo nga oras aron maningkamot. ”

“Usa sa unang mga leksyon nga kinahanglang makat-unan sa usa ka presidente mao nga ang matag pulong nga iyang gisulti adunay gibug-aton nga usa ka tonelada.”

Herbert Clark Hoover, 1929-1933

“Kini usa ka paradox nga ang matag diktador misaka sa gahum sa hagdan sa kagawasan sa pagsulti. Diha-diha dayon sa pagkab-ot sa gahom, ang matag diktador nagpugong sa tanang kagawasan sa pagsulti gawas sa iyaha.”

“Bulahan ang mga batan-on, kay sila makapanunod sa nasudnong utang.”

Franklin Delano Roosevelt, 1933-1945

“Ang pagsubli dili makapausab sa bakak ngadto sa kamatuoran.”

“Ang bugtong butang nga angay natong kahadlokan mao ang kahadlok mismo!”

“Lakaw alang sa bulan. Kung dili nimo kini makuha, moadto ka gihapon sa usa ka bituon. Ang kalipay dili kay sa pagpanag-iya lamang sa salapi; kini anaa sa kalipay sa kalampusan, sa kahinam sa mamugnaong paningkamot.”

Harry S. Truman, 1945-1953

“Ang kuwarta mihunong dinhi.”

“Kahibulongan kung unsa ang imong mahimo kung dili nimo igsapayan kung kinsa ang makakuha sa kredito.”

Dwight David Eisenhower, 1953-1961

“Ayaw tugoti ang imong kaugalingon nga madani nga bisan kinsa nga Dakong Tawo, bisan kinsa nga lider, gikinahanglan sa kaluwasan sa Amerika. Kung ang America naglangkob sa usa ka lider ug 158 milyon nga mga sumusunod, dili na kini America.

“Adunay tulo ka ang-ang sa kinabuhi: pagkabatan-on, pagkahamtong, ug ‘Ay, gwapa ka!’”

“Ang pagpangulo naglangkob sa walay bisan unsa gawas sa pagkuha sa responsibilidad alang sa tanan nga sayup ug paghatag sa imong mga sakop sa pasidungog alang sa tanan nga maayo.”

John Fitzgerald Kennedy, 1961-1963

“Bisan unsa ka dako ang bakak, balika kini kanunay, ug ang masa mag-isip niini nga kamatuoran.”

“Dili nato pangitaon ang tubag sa Republikano o ang tubag sa Demokratiko, apan ang husto nga tubag. Dili nato tinguhaon nga ayohon ang pagbasol sa nangagi. Atong dawaton ang atong kaugalingong responsibilidad alang sa umaabot.”

“Pasayloa ang imong mga kaaway, apan ayaw kalimti ang ilang mga ngalan.”

“Ang usa ka tawo makahimo og kalainan, ug ang tanan kinahanglan nga mosulay.”

Lyndon Baines Johnson, 1963-1969

“Nasayod ka, sayon ​​ra ang pagbuhat kon unsay matarong. Ang problema mao ang pagkahibalo kung unsa ang husto. ”

“Wala’y mga problema nga dili namo masulbad nga magkauban ug gamay ra ang among masulbad sa among kaugalingon.”

Richard Milhous Nixon, 1969-1974

“Kung naa ka sa pinakalawom nga walog mahibal-an nimo kung unsa ka matahum nga naa sa labing taas nga bukid.”

“Ang kapildihan dili makatapos sa usa ka tawo. Moundang na. Ang usa ka tawo dili matapos kung siya mapildi. Nahuman na siya sa iyang pag-undang.”

“Hinumdomi, ihatag kanunay ang imong pinakamaayo. Ayawg kaluya. Ayaw gayud pagpaubos. Hinumdomi kanunay, ang uban mahimong magdumot kanimo. Apan kadtong nagdumot kanimo dili makadaog gawas kon imong dumtan sila. Ug unya laglagon nimo ang imong kaugalingon.”

“Wala’y panghitabo sa kasaysayan sa Amerika nga mas nasaypan sa pagsabut kaysa sa Gubat sa Vietnam. Nasayop kini nga gitaho kaniadto, ug kini nasayop sa paghinumdom karon. Panagsa ra nga daghang mga tawo ang nasayop sa ingon kadaghan. Wala gayoy kasubo nga mga sangputanan sa ilang dili pagsinabtanay.”

“Unsang matanga sa nasud kita, unsa nga matang sa kalibutan ang atong puy-an, kon kita mohulma sa umaabut sumala sa dagway sa atong mga paglaum, ato ang pagtino pinaagi sa atong mga aksyon ug mga pagpili.’

“Ang labing dako nga dungog nga mahatag sa kasaysayan mao ang titulo sa tigpasiugda og kalinaw. Kini nga kadungganan karon nag-awhag sa America – ang kahigayunan sa pagtabang sa paggiya sa kalibutan sa katapusan gikan sa walog sa kasamok, ug ngadto sa taas nga yuta sa kalinaw nga gipangandoy sa tawo sukad sa kaadlawon sa sibilisasyon.

Gerald Rudolph Ford, 1974-1977

“Kung ang kalooy ug kalooy dili uyon sa politika, nan adunay problema sa politika.”

Ronald Wilson Reagan, 1981-1989

“Ang labing dako nga lider dili kinahanglan ang usa nga nagbuhat sa labing dako nga mga butang. Siya ang nag-aghat sa mga tawo sa pagbuhat sa labing dagkong mga butang.

George Herbert Walker Bush, 1989-1993

“Ang American Dream nagpasabut sa paghatag sa tanan nimo, pagpaningkamot sa imong labing kakugi, pagkab-ot sa usa ka butang. Ug unya akong idugang kana, nga maghatag usa ka butang balik. Walay depinisyon sa malampuson nga kinabuhi ang makahimo sa bisan unsa gawas sa pag-apil sa pagserbisyo sa uban.”

William Jefferson Clinton, 1993-2001

“Kon mabuhi ka ug taas, masayop ka. Apan kung makakat-on ka gikan kanila, mahimo kang mas maayong tawo. Kini kung giunsa nimo pagdumala ang kalisdanan, dili kung giunsa kini makaapekto kanimo. Ang panguna nga butang mao ang dili pag-undang, ayaw paghunong, ayaw paghunong.

George Walker Bush, 2001-2009

“Ang pagkapangulo alang kanako nagpasabut nga katungdanan, dungog, nasud. Kini nagpasabut nga kinaiya, ug kini nagpasabut sa pagpaminaw matag karon ug unya.”

***

Sunda kami sa Instagram ug Twitter alang sa dugang nga mga ideya sa pagpangulo ug personal nga kalamboan.

Pagsusi ug Dugang

Lincoln Paminaw Washington Early Lead

Gi-post ni Michael McKinney sa 11:01 AM


| Mga Komento (0)
| Kini nga post mahitungod sa Mga lider

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post